IMG_0412.JPG Menighedshus

Programmet for forårssæsonen 2019 kan ses her.

I serien Menneskelivet er der fuldtegnet på alle hold. I Litteraturserien er tilmeldingsfristen senest en uge før.

Betaling sker via koden på tilmeldingsblanketten eller via Netbank til konto 7602 - 4000408.

Prisen er uændret 275 kr. for en serie og 70 kr. for enkeltforedrag.