Generalforsamling

Navn Start Start tid Ugedag Sted Underviser  
Generalforsamling med årsmøde 15‑06‑2021 09:30 Tir Gimsing Menighedshus
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Tirsdag den 15. juni kl. 9.30: Generalforsamling med årsmøde

Alle er velkomne, men kun medlemmer er valgbare og har stemmeret.
Vi byder på en kop kaffe og lidt sødt.

 Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere   
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budgetoverslag, herunder rejsekassen
5. Indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
    Valg til bestyrelsen:
    På valg er:
    Tove Kragh Jensen (ønsker ikke genvalg)
    Lucia Sand Pedersen (modtager genvalg)
    Kirsten Schønning (ønsker ikke genvalg)                                               

    Valg af suppleanter:
    Karen Frølund (modtager genvalg)
    Ingerlise Pedersen (modtager genvalg)                          

 9. Valg af revisorerer og revisorsuppleant
    Revisor: Jytte Prangsgaard Olesen
    Revisorsuppleant: Bente Toft Sørensen

10. Eventuelt

Medlemsforslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.6. 2021.

Efter generalforsamlingen er der årsmøde, hvor sognepræst Charlotte Rønhoff holder et kort foredrag: "Hvad rør der sig i Kirken, lige nu".

For at kunne overholde kravene til afstand, gældende regler og retningslinjer for forsamlinger, må vi i år undtagelsesvis bede om tilmelding senest den 8. juni på www.gimsingsognehojskole.dk eller på telefon 2147 6099, Frode Peitersen, eller 2086 0268, Edith Laustsen.

Vi overholder de dagsaktuelle retningslinjer og krav om kontrol af deltagernes ID og gyldige coronapas, elller gyldig negativ test.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 21060
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 15-06-2021 09:30
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere:
Priser:
Enkeltforedrag DKK 0,00
dof