Generalforsamling

Mandag den 28. marts kl. 9.30: Generalforsamling med årsmøde

Alle er velkomne, men kun medlemmer er valgbare og har stemmeret.
Sognehøjskolen er vært ved et let traktement.
Efter generalforsamlingen årsmøde og sangtime med korleder Ole Jørgensen, Herning 

 Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere   
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budgetoverslag, herunder rejsekassen
5. Indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

    Valg til bestyrelsen:
    På valg er:
    Knud Anton Hansen (modtager genvalg)
    Marie Henriksen (modtager genvalg) 

    Valg af suppleanter:
    Karen Frølund (modtager genvalg)
    Knud Baltsen (modtager genvalg)

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
    Revisor Lis Søndergaard
    Revisorsuppleant Bente Toft Sørensen

10. Eventuelt                    

Medlemsforslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14.3.2022.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Mandag den 28. marts kl. 9.30: Generalforsamling med årsmøde

Alle er velkomne, men kun medlemmer er valgbare og har stemmeret.
Sognehøjskolen er vært ved et let traktement.
Efter generalforsamlingen årsmøde og sangtime med korleder Ole Jørgensen, Herning 

 Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere   
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budgetoverslag, herunder rejsekassen
5. Indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

    Valg til bestyrelsen:
    På valg er:
    Knud Anton Hansen (modtager genvalg)
    Marie Henriksen (modtager genvalg) 

    Valg af suppleanter:
    Karen Frølund (modtager genvalg)
    Knud Baltsen (modtager genvalg)

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
    Revisor Lis Søndergaard
    Revisorsuppleant Bente Toft Sørensen

10. Eventuelt                    

Medlemsforslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14.3.2022.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 


Info

Holdnummer: 22060
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 28-03-2022 09:30
Mødegange: 1
Lektioner: 2
Undervisere:
Priser:

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale Sted
28-03-2022 09:30 28-03-2022 11:30 2,00 Gimsing Menighedshus Gimsing Menighedshus
  • Start: 28-03-2022 09:30
    Slut: 28-03-2022 11:30
    Lektioner: 2,00
    Lokale: Gimsing Menighedshus
    Sted: Gimsing Menighedshus

Underviser

Find vej

Adresse:
Gimsing Menighedshus
(Gimsing Menighedshus)
Hjermvej 49
7600 Struer

dof