Gimsing Sognehøjskole

Gimsing Sognehøjskole er en aftenskoleforening, der modtager tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Skolen er tilknyttet landsorganisationen Dansk Oplysnings Forbund (DOF), der organiserer ca. 250 aftenskoler i Danmark. DOF er uafhængig af partipolitik.

Gimsing Sognehøjskole blev oprettet i 1987. Vi bygger på det folkekirkelige værdigrundlag og byder velkommen til en række kulturelle og folkeoplysende arrangementer, som vi håber mange vil tage godt imod.

Der kører to foredragsrækker i forårssæsonen og to i efterårssæsonen. 

Foredragsrækkernes overskrifter er:

LITTERATUR   og    MENNESKELIVET - om tro, etik, eksistens.

Desuden arrangeres udflugter og rejser i henhold til programmet. 

Foredragene finder sted mandag formiddage i enten Gimsing Menighedshus, Hjermvej 49, eller i Multisalen, Limfjordsskolen, Drøwten 1. Se under de enkelte arrangementer, hvor de afholdes.

Man kan tilmelde sig en foredragsrække - eller de enkelte foredrag. 

Sognehøjskolens mailadresse er post@gimsingsognehojskole.dk.

 

 

dof