Bestyrelsen

Sognehøjskolens bestyrelse 2020/21

Lucia Sand Pedersen, formand - Tlf. 2032 4539
Knud Anton Hansen, næstformand - Tlf. 9749 1601
Charlotte Rønhoff, sognepræst
Ninna Dahlgaard, deltagerrepræsentant
Inge Frederiksen
Marie Henriksen
Tove Kragh Jensen 
Kirsten Schjønning
Birgit Østergaard

Suppleanter:
Gertrid Bysted
Karen Frølund
Ingerlise Pedersen

Skoleleder: Frode Peitersen - frodep@mail.dk - Tlf. 2147 6099

Konsulent: Edith Laustsen - e.laustsen@mail.tele.dk - Tlf. 2086 0268

sognehøjskolebestokt2020.jpeg

Sognehøjskolens bestyrelse 2020-21 

Fra venstre:Knud Anton Hansen, Lucia Sand Pedersen, Ingerlise Pedersen, Marie Henriksen, Birgit Østergaard, Ninna Dahlgaard, Gertrid Bysted, Inge Frederiksen, Edith Laustsen, Karen Frølund, Tove Kragh Jensen, Frode Peitersen, Kirsten Schjønning, Charlotte Rønhoff.

dof