Bestyrelsen

Sognehøjskolens bestyrelse 2021/22

Lucia Sand Pedersen, formand - Tlf. 2032 4539
Knud Anton Hansen, næstformand - Tlf. 9749 1601
Charlotte Rønhoff, sognepræst
Ninna Dahlgaard, deltagerrepræsentant
Ole Behrndtz 
Inge Frederiksen
Marie Henriksen
Ingerlise Pedersen
Birgit Østergaard

Suppleanter:

Knud Baltsen
Gertrid Bysted
Karen Frølund

Skoleleder: Frode Peitersen - frodep@mail.dk - Tlf. 2147 6099

Konsulent: Edith Laustsen - e.laustsen@mail.tele.dk - Tlf. 2086 0268

Bestyrelsen 2022-23

Sognehøjskolens bestyrelse 2022-23

Fra venstre:Frode Peitersen, Ingerlise Pedersen,  Lucia Sand Pedersen, Inge Frederiksen, Gertrid Bysted, Karen Frølund, Knud Baltsen, Marie Henriksen, Ole Behrndtz, Birgit Østergaard, Ninna Dalgaard, Charlotte Rønhoff, Edith Laustsen, Knud Anton Hansen. 

dof