Praktiske oplysninger

Af pladshensyn er tilmelding nødvendig senest en uge før foredraget.

Kontaktpersoner:

1. Skoleleder Frode Peitersen, email: post@gimsingsognehojskole.dk, telefon 9785 3154 / mobil 2147 6099,

2. Edith Laustsen, email: e.laustsen@mail.tele.dk, telefon 9785 0268 / mobil 2086 0268

Sidste tilmeldingsfrist
Se under omtalen af de enkelte aktiviteter . Foredragene kan følges enkeltvis. 
Tilmelding senest en uge før af pladshensyn og af hensyn til servering. Bliver du forhindret, meld da gerne afbud, så en anden kan få glæde af pladsen.

Hvem kan deltage?
Alle er velkomne - uanset bopælskommune.

A: Tilmelding via www.gimsingsognehojskole.dk og betaling via hjemmesiden (kodelinje til betaling på kvitteringen) eller via netbank:
Udfyld tilmeldingsblanketten for det enkelte foredrag/arrangement. På farvekoden kan du med det samme se om du er optaget på den ønskede aktivitet. Hvis du optages på venteliste, skal du først betale, når du rykkes op på deltagerlisten.

B: Tilmelding pr. mail eller tlf. med kontant betaling på foredragsdagen( betalingskort ikke muligt)
Mail til post@gimsingsognehojskole.dk eller kontakt Frode Peitersen eller Edith Laustsen


Gavekort
Vi udsteder gerne gavekort. Gavekort kan gælde for serier, for enkeltforedrag eller for andre arrangementer.