Aktuelt

Gimsing Menighedshus

Velkommen til Sognehøjskolens hjemmeside.

ÆNDRING

På baggrund af Covid-19 situationen flyttes alle Sognehøjskolens oprindeligt planlagte arrangementer i efteråret 2020 til efteråret 2021.

Se mere her

Erik Sommer

Mandag den 30. november kl. 10 og kl. 12 på Struer Musikskole: Den nye højskolesangbog, præsenteret af Erik Sommer. Max. 40
deltagere pr gang..

Se mere her

dof