Medlemskab

Du kan deltage i alle foredrag og arrangementer uden at være medlem.

Men vi håber, du har lyst til at melde dig ind og støtte op om Gimsing Sognehøjskoles bestræbelser for at videreføre og udvikle folkeoplysningen i hele dens bredde gennem kulturelle og debatskabende arrangementer.

Medlemskab af foreningen er gratis og gælder for ét år ad gangen fra 1. september til 31. august.

Som medlem kan du være med til at vælge bestyrelse og eventuelt stille dig selv til rådighed.
Du kan naturligvis altid opsige dit medlemskab.

Se Gimsing Sognehøjskoles vedtægter under fanen Vedtægter.

Du kan melde dig ind ved at sende os en mail med dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til post@gimsingsognehojskole.dk eller kontakte skoleleder Frode Peitersen på tlf. 2147 6099