Gimsing Sognehøjskole

Gimsing Sognehøjskole er en aftenskoleforening, der modtager tilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

Gimsing Sognehøjskole blev oprettet i 1987. Vi bygger på det folkekirkelige værdigrundlag og byder velkommen til en række kulturelle og folkeoplysende arrangementer, som vi håber mange vil tage godt imod.

Der tilbydes to foredragsrækker i forårssæsonen og to i efterårssæsonen. 

Foredragsrækkernes overskrifter er:

LITTERATUR og MENNESKELIVET - om tro, etik, eksistens.

Desuden arrangeres udflugter og rejser, som løbende annonceres. 

Foredragene finder som hovedregel sted mandag formiddage i Gimsing Menighedshus, Hjermvej 49, 7600 Struer. Se under de enkelte arrangementer, hvor de afholdes.

Sognehøjskolens mailadresse er post@gimsingsognehojskole.dk.

Skolen er tilknyttet landsorganisationen Dansk Oplysnings Forbund (DOF), der organiserer ca. 250 aftenskoler i Danmark. DOF er uafhængig af partipolitik.