Sognehøjskolens bestyrelse og ledelse 2022/23

Formand
Lucia Sand Pedersen
Tlf. 2032 4539

Næstformand
Knud Anton Hansen
Tlf. 4032 8575

Charlotte Rønhoff, sognepræst
Birgit Østergaard, udpeget af menighedsrådet
Inge Frederiksen
Inger Lise Pedersen
Marie Lund Henriksen
Ninna Dahlgaard, deltagerrepræsentant
Ole Kai Behrndtz, udpeget af menighedsrådet

Suppleanter: 

Gertrid Bysted
Karen Frølund
Knud Baltsen

Skoleleder Frode Peitersen

Konsulent Edith Laustsen

 

 

GS Bestyrelse Og Ledelse 2022