Sognehøjskolens bestyrelse og ledelse 2023/24

Formand
Lucia Sand Pedersen
Tlf. 2032 4539

Næstformand
Knud Anton Hansen
Tlf. 4032 8575

Sognepræsten

Birgit Østergaard, udpeget af menighedsrådet

Ole Kai Behrndtz, udpeget af menighedsrådet 

Inge Frederiksen

Inger Lise Pedersen

Marie Lund Henriksen                                                                       

Ninna Dahlgaard, deltagerrepræsentant

Suppleanter:                                                                                              

Gertrid Bysted

Inge Marie Behrndtz

Karen Frølund

Skoleleder Frode Peitersen

Konsulent Edith Laustsen

 

IMG 2398 (1) Bestyrelsen 2023 1

Fraværende på foto:

Birgit Østergaard, Ninna Dahlgaard, Inger Lise Pedersen