Sognehøjskolens bestyrelse og ledelse 2024/25

Formand
Lucia Sand Pedersen
Tlf. 2032 4539

Næstformand
Knud Anton Hansen 
Tlf. 4032 8575

Sognepræst Caspar Wenzel Tornøe

Birgit Østergaard, udpeget af menighedsrådet

Ole Kai Behrndtz, udpeget af menighedsrådet 

Inge Frederiksen

Inger Lise Pedersen

Marie Lund Henriksen                                                                       

Ninna Dahlgaard, deltagerrepræsentant

Suppleanter:                                                                                              

Gertrid Bysted

Inge Marie Behrndtz

Karen Frølund

Skoleleder Frode Peitersen

Konsulent Edith Laustsen

 

GS Bestyrelse 2024

Fraværende på foto:

Sognepræst Caspar Wenzel Tornøe